keneta e Domnit

Largimi i fushëzave në Peisazhin e mbrojtur Këneta e Domnit

Zhvillohet një aksion i përbashket midis AdZM, ISHMP Shkodër dhe Shoqatës për Ruajtjen e Shpendëve dhe Gjitarëve të Shqipërisë (ASPBM), për largimin e vendstrehimeve të gjuetareve të ndërtuara në kundërshtim me ligjin, në Kënetën e Domnit. Shoqata ASPBM në zbatim të projektit “Forcimi i zbatimit të ligjit dhe kapaciteteve për zhvillimin e qëndrueshëm të gjuetisë (me fokus kryesor shpendët) në Shqipëri”, mbeshtetur nga CEPF, i cili konsiston në monitorimin e gjuetisë së paligjshme në 7 zona të mbrojtura (IBA.