klubi

Krijimi i klubit "Miqtë e Parkut Natyror të Shkrelit”

Me datë 27 Prill 2018, në fshatin Rec, shoqata “Aleanca e Alpeve Shqiptare”, në kuadër të projektit “Parqet Natyrore Bashkiake Kërkojnë Menaxhim të Qëndrueshëm”, si pjesë e programit PACT, që zbatohet nga ANTTARC dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ka organizuar aktivitetin e “gjurmës” së shoqatës dhe projektit në zonën e Parkut të Shkrelit,