Kolin Waters

Dosja e hapur për “Epokën Antropogjene"

Një panel shkencor ndërkombëtar beson se dyshimet se tani kemi hyrë në një epokë të re gjeologjike janë të pakta. Ekipi, i cili ka qenë i ngarkuar me përcaktimin e të ashtuquajturës epoka antropogjene, thotë se ndikimet e njerëzimit në Tokë do të jetë të dukshme në sedimente dhe shkëmbinj miliona vjet në të ardhmen. Hulumtuesit janë duke punuar drejt një klasifikimi formal të epokës së re. Një çështje e hapur është data zyrtare e fillimit, për të cilën disa anëtarë të panelit mendojnë se mund të jetë viti 1950. Kjo dekadë shënon fillimin e "Përshpejtimit të Madh", kur popullësia njerëzore dhe modelet e saj të konsumit papritmas u përshpejtuan.