konsumi,

Laboratorët e kontrollit ushqimor - Jetikë për konsumatorët

Konsumatorët shqiptarë shpesh ankohen, duke thënë se institucionet përkatëse duhet të luajnë një rol më të madh e më të fortë për sigurinë ushqimore. Shpesh, në Shqipëri, për shkak të mungesës së laboratorëve përkatëse industria e bujqësisë vuan pasojat e virozave apo sëmundjeve të ndryshme, që jo në pak raste diagnostikohen shumë vonë. Vuan edhe pasojat e përbërësve kimikë që jo në pak raste zbulohen mediatikisht, duke shkaktuar skandale për sigurinë ushqimore.