konventa e bernes

Konventa e Bernës viziton Vjosën në Shqipëri

Përfaqësues të Konventës së Bernës theksuan rëndësinë e ruajtjes së lumit të Vjosës, dhe qeveria shqiptare firmos kontratat me konçension për HEC-in e Kalivacit.