krizeklimatike

Për ti dhënë fund shpyllëzimit, duhet të mbrojmë të drejtat e tokës komunitare

Të dhënit fund të shpyllëzimit është thelbësore në arritjen e qëllimeve globale, përfshirë këtu parandalimin e një krize klimatike, mbështetjen e jetës rurale dhe ruajtjen e biodiversitetit natyral. Për të arritur këtë, kompanitë, investitorët, qeveritë, shoqëria civile dhe komunitetet kanë marrë vendime ambicioze për të reduktuar shpyllëzimin deri në 2020.