kullotat

Pronësia mbi pyjet dhe politikat pyjore shqiptare në 27 viteve të fundit

95-vjetori i Shërbimit Pyjor në Shqipëri 

Sot natyra dhe mjedisi është një çështje ndërkombëtarë, e gjithë bota përballet me probleme të mëdha të ngrohjes globale. Shumë herë më të mëdha janë problemet e mjedisit në vendin tonë. Vetëm vitet e fundit janë shkatërruar mbi 200 mijë hektarë pyje dhe shume pak hektarë janë pyllëzuar.