kullotat

PËR NJË SEKTOR, I MBETUR “JETIM”

Në vend të hyrjes

Para pak kohësh, jo pak i interesuar kur bëhet fjalë për sektorin Pyjor, më tërhoqi vëmëndjen  thirrja e Administratës Civile, për marrjen, në provim, të specialistëve të Inspektoriatit të Mjedisit dhe Pyjeve, ku listoheshin edhe dokumentat e konkurimit, rreth 12 ligje në fuqi, që kishin të bënin me njohuritë, që duhej të zotëronin kandidatët, të nevojshme për të qënë koherent dhe të aftë, gjatë punës së tyre të përditshme, inspektuese dhe  kontrolluese, dhe e vetmja, që mungonte, ishte paketa legjislative “Mbi Pyjet”..., ndonse në ketë provim duhej të “konkuronin” edhe kandidatët, per Inspektor Pyjesh.

Pronësia mbi pyjet dhe politikat pyjore shqiptare në 27 viteve të fundit

95-vjetori i Shërbimit Pyjor në Shqipëri 

Sot natyra dhe mjedisi është një çështje ndërkombëtarë, e gjithë bota përballet me probleme të mëdha të ngrohjes globale. Shumë herë më të mëdha janë problemet e mjedisit në vendin tonë. Vetëm vitet e fundit janë shkatërruar mbi 200 mijë hektarë pyje dhe shume pak hektarë janë pyllëzuar.

Shoqeria civile në ndihmë për përballimin e sfidave mjedisore të rajonit të Korçës

Rajoni i Korçës shquhet për mundësitë që ofron për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit natyror e kulturor. Gjurmët e lashta të trashëgimisë kulturore, që janë të pranishme në të gjitha bashkitë e fshatrat e këtij qarku, përbëjnë një potencial të fuqishëm tërheqjen e vizitorëve të ndryshëm, vendas e të huaj. Traditat, kultura dhe mikpritja e veçantë që karakterizojnë banorët e këtij qarku, gjithashtu janë një atraksion po aq i fuqishëm për vizitorët e ndryshëm.