kushtethigjienike

Shkollat në Shqipëri: me dy turne, të mbipopulluara dhe me ajër të ndotur

Vetëm shkollat afër qendrave të qyteteve premtojnë kushte disi të mira për zhvillimin e mësimit. Kushtet higjieno-sanitare janë ende në procese përmirësimi, por nuk mungojnë rastet ku kati i tërë i një shkolle, më gjashtë klasa ose më shumë duhet të përdorë një apo dy tualete, ku uji vazhdon të jetë me orar.