lende djegese

AKM: Ja cilësia e lëndëve djegëse në vitin 2016

Mbështetur në Udhëzimin e Përbashkët Nr. 3946, datë 10.06.2016 “Për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave për cilësinë e lëndëve djegëse të lëngëta të mesme të rënda (Gas oil), lëndëve djegëse të lëngëta të rënda (Heavy Fuel Oil) dhe lëndëve djegëse të lëngëta marinë (Marine Fuel)” Agjencia Kombëtare e Mjedisit nëpërmjet informacionit të marrë nga Inspektoriati Shtetëror Teknik Industrial paraqet cilësinë e lëndëve djegëse: Në vitin 2016 janë marrë gjithësej 7471 mostra për kontroll cilësor, ose 24% më shumë se gjatë vitit 2015 nga të cilat 6164 mostra në tregun e brendshëm dhe 1307 mostra para zhdoganimit. Nga këto analizime 55 mostra kanë rezultuar jashtë standardit në: