licence

Parqet eolike, ERE tërhiqet nga vendimi

Enti Rregullator i Energjisë gjatë vitit të kaluar nisi procesin për heqjen e licencave për gjashtë kompani të cilat ishin autorizuar për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centralet eolike.