lugine

Përmbytet Laguna e Valbonës për herë të pare

Për herë të parë, Lugina e Valbonës është përmbytur si pasojë e daljës nga shtrati të ujit të një prej degëve më të mëdha të Valbonës, Çeremit. Banorët e zonës shprehen se sasia e reshjeve e ditëve të fundit nuk kanë qenë më të lartë se herët e tjera, por se punimet e pavëzhguara prej vitesh, si për nxjerrjen e gurëve ashtu dhe për hidrocentralet, kanë shkaktuar shpyllëzim dhe mungesë të vegjetacionit.