makina promjedisore

Parashikohet rritje e përdorimit të makinave elektrike

Numri i makinave elektrike pritet të shkojë deri në 125 milionë brenda vitit 2013 sipas parashikimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë shoqëruar me politika nxitëse ndaj shoferëve dhe subjekteve të tjera drejt përdorimit të makinave pro-mjedisore.