makinat elektrike

Revolucioni i makinave elektrike

Është në proces një ndryshim në rrugët evropiane. Përdorimi i automjeteve elektrike parashikohet të niset në të gjithë Evropën. Kjo është një lëvizje që mund të ndihmojë të hapë rrugën për një sistem më të gjelbër të transportit rrugor, por ajo që mund të paraqesë sfida është përmbushja e kërkesës për energji dhe investimi në infrastrukturën përkatëse.