masivi pyjor

Masivi pyjor i Munellës, mjerim i shkaktuar nga toleranca e vetë shtetit

Masivi pyjor i Munellës, dikur i konsideruar si pasuri kombëtare dhe i vënë nën mbrojtje, sot lëngon në fatin e vet të hidhur. Shkatërrimi prej 25 viteve duket se tashmë është i pandalshëm, ndërsa ditët e fundit përpara shpalljes së Moratoriumit, të njoftuar nga Qeveria shqiptare duket se po i nxjerrin fundin Munellës, kësaj pasurie të madhe kombëtare e cila sa vjen e shkatërrohet, duke lënë pas kujtimet e bukura të së shkuarës. Munella e njohur jo vetëm për pasurit e nëntokës së pasur me polimetale, në inventarët e Shtetit njihej dhe për pasuritë pyjore, strehë e shumë kafshëve të egra si asnjë masiv tjetër i Shqipërisë.