matje

AKM: Tirana, Elbasani dhe Korça qytetet më të ndotura

Niveli i ndotjes së ajrit në të gjithë Shqipërinë është ulur krahasuar me një vit më parë. Të dhënat janë bërë publike në Agjencia Kombëtare e Mjedisit e cila ka kryer një monitorim për periudhën janar qershor të këtij viti duke u fokusuar në disa qytete kryesoresi si Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Vlorë dhe Korçë. Monitorimi i kryer nga AKM ka për qëllim përcaktimin e faktoreve ndotes të ajrit dhe ndikimin e tyre ne mjedis. Bazuar në të dhënat e monitoruara te cilësisë së ajrit urban rezulton se cilësia e ajrit në qytetet e monitoruara nuk është e një niveli shumë të mirë krahasuar me normat e përcaktuara nga Bashkimi Europian.

Tirana pa makina, nisma sfidon ndotjen e ajrit

Niveli i ndotjes në Tiranë i kapërcen ndjeshëm normat e Bashkimit Europian. Matjet e fundit tregojnë për një ndotje mbi 20 për qind më shumë se ajo e lejuar nga BE dhe një nivel i lartë i ndotjes së ajrit nga grimcat e pluhurit.