matrice monitorimi

Matrica e Monitorimit të Mjedisit Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2015

Partnerët Shqipëri ka kënaqësinë të ndajë “Matricën e Monitorimit mbi Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Raporti për Shqipërinë 2015“. Për të tretin vit radhazi, Partnerët Shqipëri paraqet gjetjet dhe rekomandimet nga monitorimi i mjedisit ligjor dhe praktik në të cilin operojnë organizatat e shoqërisë civile në vend, bazuar në parimet dhe standardet ndërkombëtare. Monitorimi zhvillohet në shtatë vende të Ballkanit Perëndimor dhe Turqi, në kuadër të iniciativës “Acquis e shoqërisë civile ballkanike – Fuqizimi i potencialit advokues e monitorues dhe kapaciteteve të OShC-ve”.