MBPZHR

Kosovë: Pezullohen aktivitetet në sektorin e peshkimit

Ministra e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, përmes një vendimi ka pezulluar përkohësisht autorizimin për peshkim sportiv rekreativ, si dhe të gjitha aktivitetet në kuadër të këtij sektori. Ky vendim i marrë nga Sekretari i Përgjithshëm i MBPZHR-së vjen pas raportimeve për keqpërdorim dhe dyshimeve për falsifikim të autorizimeve për peshkim nga Federata e Peshkatarëve Sportiv Rekreativ e Kosovës. Gjithashtu mosmarrëveshjet dhe kontestimet mes dy kryesive, gjë që kanë sjellë probleme në terren dhe hapësirë për keq menaxhim, është arsyeja tjetër e vendimit në fjalë.

Kosovë: Punësim sezonal për 620 persona, do të mbrojnë pyjet

Edhe këtë vit Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural si dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi përmes të cilit 620 punëkërkues në Zyrat Komunale të Punësimit do të angazhohen për tre dhe dy muaj punë sezonale në programe për mbrojtje të pyjeve. Një marrëveshje të tillë të dy ministritë e kanë nënshkruar dhe implementuar edhe vitin e kaluar. Në bazë të kësaj marrëveshje, ata që do të rekrutohen nga Zyrat Komunale të Punësimit, do të angazhohen në dy projekte: