menaxhim

“Vjosë-Levan-Fier”, kanali legjendë i ujitjes që rrallë pastrohet

Nga Arben Velo

Kanali Vjosë-Levan- Fier merr jetë në fshatin Selishtë, vend që quhet ndryshe dhe vepra e marrjes. Pasi gjarpëron mes për mes fushave të Myzeqesë, përfundon në fshatin Dërmënas, ku dhe merr jetë një tjetër degëzim i tij, për tu derdhur më pas, në detin Adriatik. 31.25 km është gjatësia nga Selishta deri në Dërmënas, ndërsa nga ky fshat deri në buzë të detit, gjatësia është 18 km. Një degëzim tjetër është i quajturi kanali i Martinës, 19 km. Historiku i këtij kanali zë fill nga puna kolosale që është bërë rreth viteve 50 për hapjen e trasesë së tij.

563 mijë tonë mbetje nuk trajtohen. Shqipëria, e kthyer në landfill ilegal

Shqipëria është shndërruar në një landfill të madh mbetjesh, të cilat hidhen pa kriter në çdo cep të vendit. Instituti i Statistikave raportoi se vetëm vitin e kaluar në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë u derdhën 563 mijë tonë mbetje të ngurta urbane, të cilat nuk u përpunuan apo depozituan në landfilled e posaçme, por janë shpërndarë dhe hedhur pa kriter duke kërcënuar seriozisht ambientin.

Menaxhimi i mbetjeve, një problematikë e pazgjidhur

Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Krujë, Sarandë dhe Përmet është projekti i cili synon përmirësimin e situatës së menaxhimit të mbetjeve dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për mbajtjen pastër të mjediseve ku jetojnë.

Panariti, marrëveshje me Malin e Zi për menaxhimin e ujrave

Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Edmond Panariti, zhvilloi në Podgoricë një takim me homologun malazez, Milutin Simoviç. Marrëveshja për Menaxhimin e Ujrave, grupet e përbashkëta të punës, veterinare dhe fitosanitare për lehtësimin e shkëmbimit të mallrave mes dy vendeve dhe laboratorët e referencës, kanë qenë temat kryesore që u diskutuan gjatë takimit mes dy ministrave. Ministri Panariti deklaroi se, është mjaft e rëndësishme një marrëveshje mes dy vendeve për “menaxhimin e ujërave”, firmosja e të cilës mund të bëhet në Tiranë, ose Shkodër.

Programi strategjik kombëtar për zonat e mbrojtura (2015-2020) dhe Moratoriumi i Pyjeve

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Ministria e Mjedisit kanë mbajtur më datë 19 nëntor, një takim promovues për programin strategjik kombëtar për zonat e mbrojtura, ku AKZM angazhohet të përmirësojë menaxhimin e zonave të mbrojtura sipas kërkesave dhe standardeve ndërkombëtare, duke ruajtur në mënyrë të qëndrueshme burimet natyrore në to.

Sistemi i ri Institucional për Menaxhimin e Ujitjes dhe Kullimit si një Kontribut drejt një Bujqësie të Qëndrueshme

Qëndra për Menaxhimin Agromjedisor dhe Ekonomik, nëpërmjet një pune 1 vjecare mbështetur nga BE nepërmjet "Organization for Respect and Care of Animals" – ORCA, në kuadër të tematikës “Bujqësi e Qëndrueshme, Ballkan i Qëndrueshëm” po punon në rritjen e vëmendjes në drejtim të decentralizimit të metejshëm dhe formave të integruara dhe me pjesëmarrje të menaxhimit të ujit në Bujqësi, për të inkurajuar përfshirjen e të gjithë aktorëve në menaxhim dhe për të adresuar më mirë nevojat lokale ekonomike, mjedisore dhe sociale.