metropol

Tirana e vogël, me shumë terminale?

I nderuar zoti kryetar i Bashkisë së Tiranës, kur ju lajmëroni që Tirana do të ketë një terminal të veçantë për autobusët e zonës juglindore në Farkë, apo që do të riasfaltoni mbi asfalt korsitë ekzistuese të biçikletave në bulevard etj., etj., ne të gjithë kemi të drejtë të mendojmë se ju jeni këshilluar gjerë e gjatë me ekspertët e transportit, territorit, mjedisit dhe jo vetëm me ndërtuesit.