mjedisi sot

Monitorimi i lajmeve mjedisore të paketës informative “Mjedisi Sot"

Programi i Informacionit Mjedisor, është krijuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri  në vitin 2000 si një burim i rëndësishëm monitorimi, vetëndërgjegjësimi dhe si një bazë të dhënash sistematike për analizim të mëtejshëm dhe studim tendecash në fushën e mjedisit, për publikun e gjerë. Akoma sot, vit pas viti puna sistematike vazhdon me synim rritjen e kulturës komunitare në respektin për natyrën drejt zhvillimit të qëndrueshëm sepse REC Shqipëri e konsideron shkëmbimin e informacionit si një mjet shumë të rëndësishëm në përmirësimin e mëtejshëm të situatës mjedisiore.