mjetet motorrike

“Ylberet” kanceroze përhapen nëpër rrugët e Tiranës

“Ylberet” kanceroze që përhapen nëpër rrugët dhe kanalet kulluese të qytetit të Tiranës. Sipas Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, Neni 7, mbi Rregullimin e qarkullimit në qendrat e banuara.