mjetje

Orikum, mijëra ton mbetje në anë të përrenjve

Që prej vitit 2008 kur mbetjet e Orikumit deti i riktheu në breg, pak është bërë për ta ndryshuar situatën. Qyteti i vogël turistik buzë Jonit vazhdon të depozitojë pa kriter mbetjet që shtohen sidomos në verë kur popullsia trefishohet prej pushuesve. Mbetjet vazhdojnë të grumbullohen në periferi të qytetit në buzë të lumit të Dukatit.