mobilje

Moratoriumi i pyjeve, Alia: Sigurimi i lëndës së parë nga importi ka rritur çmimin e mobiljeve

Ndalimi i prerjes së pyjeve për një periudhë 10-vjeçare ka ndikuar në rritjen e çmimit të mobiljeve. Sipas përfaqësuesve të kësaj industrie tashmë lënda e parë sigurohet vetëm nga importi e si rezultat çmimi i produkteve përfundimtare është rritur me 30%. Por referuar mobiljeve që prodhohen për eksport, përpunuesit e drurit janë të favorizuar duke qenë se kanë zbritje të TVSH-së.