monitorim

AKM publikon rezultatet e monitorimit të liqenit të Ohrit

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka bërë me dije këtë të hënë, rezultatet e monitorimit të liqenit të Ohrit, të realizuar në dy pika, ku stacioni i parë është stacion reference në thellësi 150 metra. Mostrat aty merren në 8 thellësi nga sipërfaqja deri në fund të liqenit e përkatësisht 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 m., kurse stacioni i dytë është 200 m. nga bregu, përballë qytetit, në thellësi mbi 5 metra. Sipas Agjencisë, nga të dhënat e monitorimit të ekspeditës së parë realizuar në muajin Prill vlerësohet:

AKM publikon rezultatet e monitorimit të ndotësve të ajrit në Berat

Ka shumë burime të ndotjes së ajrit në Shqipëri dhe sektorët kryesorë kontribues janë ai i transportit, industria, bujqësia, përdorimi shtëpiak i produkteve, si dhe ngrohja. Të gjithë këta sektorë çlirojnë një shumëllojshmëri ndotësish, si: lëndë e ngurtë e grimcuar, gaze, metale të rënda, si dhe substancë organike volatile. Ndotja e ajrit është një përzierje komplekse me shumë komponentë toksikë që rrjedhin nga djegia e lëndëve djegëse fosile për transportin, prodhimin e energjisë, dhe aktivitete të tjera njerëzore.

Bashkia e Tiranës ul nivelin e ndotjes së ajrit me 15% krahasuar me 2015-ën

Për të gjithë banorët e qytetit të Tiranës, në javën evropiane të lëvizshmërisë, vjen një lajm i mirë për cilësinë e ajrit. Nga të dhënat e kryera nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit në tre stacione të ndryshme të kryeqytetit, rezulton se ndotja e ajrit është ulur me 15% krahasuar me vitin 2015. Mbi përmirësimin e cilësisë së ajrit kanë ndikuar një sërë faktorësh që kanë të bëjnë me politika të ndërmarra nga ana e Bashkisë së Tiranës.

Beqiri prezanton cilësinë e ujërave në plazhe

Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Julian Beqiri, prezantoi cilësinë e ujrave në plazhet e vendit. Beqiri u shpreh se në monitorim janë 102 pika në 20 plazhe. Nga këto, 99 pika janë me cilësi shumë të mirë të ujrave larës. “Cilësia e ujrave larës shfaqet problematike në 3 pika, sidomos në vijën bregdetare. Në Durrës janë 21 pika në monitorim, përkeqësim nga viti 2016 në dy pika. Për herë të parë, plazhi i Palasës hyri në monitorim”, deklaroi Beqiri. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit theksoi se “pushteti lokal është ende shumë larg punës që duhet të bëjë” dhe se “nuk ka marrë asnjë masë”.

Hapi i parë, vlerësimi i plazheve sipas standardit të pastërtisë

Hidhet hapi i parë i klasifikimit dhe standardizimit të plazheve dhe hapësirave të tjera turistike, sipas nivelit të pastërtisë. Pas pastrimit të mbi 15 destinacionëve më të mëdha dhe më të rëndësishme turistike, bregdetit dhe parqeve, nga Velipoja deri në Llogara, (që praktikisht janë edhe më të ndoturat, për shkak se në këtë hapësirë ndodhen edhe grykëderdhjet e lumenjve) Korpusi Shqiptar i Vullnetarëve, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Turizmit, është duke vazhduar procesin e monitorimit të mjediseve turistike, përsa i takon pastërtisë.

Konferencë për shtyp “Mbi zbatimin e premtimeve nga kryetarët e bashkive për zhvillimin e politikave mjedisore në 11 bashki”

Rrjeti i organizatave mjedisore ECIM ka monitoruar zbatimin e premtimeve nga kryetarët e bashkive për zhvillimin e politikave mjedisore në 11 bashkitë: Tiranë, Durrës, Elbasan, Gramsh, Vlorë, Sarandë, Fier, Librazhd, Prrenjas, Lezhë dhe Krujë. Organizatat e 4 rrjeteve mjedisore, që operojnë në kuadër të programit SENiOR –II, të shpërndara në të gjithë vendin, kanë ndjekur dhe dokumentuar programet dhe premtimet e kryebashkiakëve në politikat mjedisore të zhvillimit të bashkive në fushatën e fundit të zgjedhjeve lokale.

Matet cilësia e ajrit në katër komuna në Maqedoninë lindore

Si pjesë e aktiviteteve nga projekti ‘ Politika e integruar për ekonomi me përmbajtje të ulët të karbonit në rajon’ për herë të parë do të bëhet matja e cilësisë së ajrit në komunat Pehçevë, Berovë, Dellçevë dhe Vinicë. Matja do të bëhet me mjete bashkëkohore që plotësojnë standardet dhe parametrat e projektit që janë niveli 10 i monoksid karbonit, ozonit dhe dioksidit të sulfurit dhe rezultatet e këtyre matjeve do të analizohen nga ekspertë prej ku do të nxiren rekomandime për politikat e rujatjes së cilësisë së ajrit në vend.

Më shumë vende europiane përmbushin standarde të shkëlqyera të cilësisë së ujërave larës

Më shumë se 85 përqind e vendeve me ujëra larës të monitoruar në të gjithë Europën në vitin 2016 kanë përmbushur standardet strikte të cilësisë së shkëlqyer, që do të thotë se ato nuk përmbanin ndotësit e dëmshëm për shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Mbi 96 përqind e vendeve bregdetare plotësojnë kërkesat minimale të cilësisë të përcaktuara sipas rregullave të Bashkimit Europian. Raporti nga Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) dhe Komisioni Europian konfirmon një prirje pozitive 40-vjeçare të ujit gjithnjë e më të pastër në plazhe në të gjithë Europën.

Menaxhimi i mbetjeve, një problematikë e pazgjidhur

Monitorimi dhe vlerësimi i shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Krujë, Sarandë dhe Përmet është projekti i cili synon përmirësimin e situatës së menaxhimit të mbetjeve dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për mbajtjen pastër të mjediseve ku jetojnë.

Monitorimi i cilësisë së ajrit në Vlorë

Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka bërë me dije ditën e djeshme monitorimin e cilësisë së ajrit në qytetin e Vlorës për periudhën Janar - 22 Shkurt 2017. Bazuar në të dhënat e monitoruara për PM10 ka pasur tejkalim të vlerave ditore nga 54 ditë të monitoruara 12 ditë tejkalojnë normën ditore të BE (Norma e BE 50 µg/m³). Për vlerën mesatare të PM2.5 nuk ka patur tejkalim të normës vjetore të BE. Vlera mesatare e monitoruar për këtë periudhë është 17.5 µg/m³ nga 25 µg/m³ që është norma vjetore e BE.

Monitorimi i lajmeve mjedisore të paketës informative “Mjedisi Sot"

Programi i Informacionit Mjedisor, është krijuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri  në vitin 2000 si një burim i rëndësishëm monitorimi, vetëndërgjegjësimi dhe si një bazë të dhënash sistematike për analizim të mëtejshëm dhe studim tendecash në fushën e mjedisit, për publikun e gjerë. Akoma sot, vit pas viti puna sistematike vazhdon me synim rritjen e kulturës komunitare në respektin për natyrën drejt zhvillimit të qëndrueshëm sepse REC Shqipëri e konsideron shkëmbimin e informacionit si një mjet shumë të rëndësishëm në përmirësimin e mëtejshëm të situatës mjedisiore.

Monitorimi i lumit Drin në Bashkinë Shkodër

Qendra e Informacionit Aarhus Shkodër, në kuadër të projektit “Roli i shoqërisë civile për të lobuar në zbatimin dhe përmirësimin e legjislacionit mjedisor në Qarkun Shkodër”, i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian, nëpërmjet programit ACHIEVE, të zbatuar nga REC Shqipëri, ka realizuar një sërë aktivitetesh me qëllim përgatitjen e hartëzimit të ndotësve të Lumit Drin në Bashkinë Shkodër.

Monitorimi, sheshi “Skënderbej” ul ndotjen e ajrit në Tiranë

Cilësia e ajrit në Tiranë këto ditë ka njohur një përmirësim të ndjeshëm si pasojë e sheshit “Skënderbej”. Nga monitorimi i cilësisë së ajrit urban rezulton se vlera mesatare e monitoruar në këtë periudhë është 42.88 µg/m³, nga 40 µg/m³ që është norma vjetore e BE. Krahasuar me periudhën e monitoruar më parë konstatohet qartësisht se ka një ulje të nivelit të PM10. Ndërsa numri i ditëve që tejkalojnë normën ditore prej 50 µg/m³ në këtë stacion, është vetëm 3 ditë nga 16 ditë të monitoruar.

Monitorohet cilësia e liqeneve të Tiranës

Monitorimi i cilësisë së liqeneve në qytetin e Tiranës përfshin kampionimin në tri liqenet si vijon: Liqeni Artificial i Tiranës i cili shtrihet në jug të kryeqytetit me një shtrirje rreth 55 ha (kampionim tek diga e liqenit), Liqeni i Farkës shtrihet në juglindje të kryeqytetit ku zë rreth 75 hektare tokë, me një gjatësi maksimale prej 2 km. dhe gjerësi 700m (kampionim tek diga e liqenit) dhe Liqeni i Kasharit me një pikë kampionimi. Rezultatet e analizave Për vlerësimin e cilësise së ujërave të liqeneve bazohemi në vlerat limite të parametrave kimike të Direktives Kuadër të Ujit.

Nis procesi i monitorimit të shpendëve ujorë në Lagunën e Vainit

Laguna e Kune Vainit përmban një diversitet të madh habitatesh të cilat krijojnë kushte ideale për folezimin e një numëri të madh llojesh shpendësh. Si program të punës AdZM Lezhë në bashkëpunim me Shoqatën e Ruajtjes të Shpendëve dhe Gjitarëve (ASPBM) ka nisur procesin e monitorimit të shpendëve folezues, i cili konsiston në evidentimin dhe numërimin e foleve të shpendëve ujore në lagunë. Procesi i monitorimit do të vazhdojë përsëri gjatë muajve të ardhshëm për të analizuar suksesin e riprodhimit të popullatave që nga procesi i folezimit, celjes dhe rritjes të zogjve.

Përdorimi i teknologjisë në mbrojtje të mjedisit dhe forcimit ligjor

Forcimi i ligjit është një ndër tematikat kryesore në dialektikën publike. Shpesh, mungesa e zbatimit të ligjit vjen e shoqëruar me mungesën e kapaciteteve njerëzore dhe burimeve financiare. Sot, avancimi teknologjik në aplikimin e pajisjeve të komanduara sic jan UAV ose si njihen ndryshe dron-et, kanë bërë një evolucion në shumë fusha, si komunikim, turizëm, media, bujqësi dhe me potencial të madh në mjedis.

Realizohet monitorimi i zhurmave në Kukës

Një prej tri qyteteve që realizohet monitorimi i zhurmave, për herë të parë është edhe qyteti i Kukësit. Monitorimi është realizuar në dy stacione monitorimi, Bashkia dhe Stacioni i Autobuzave, për të matur nivelin ekuivalent të presionit akustik për ditën (LAeq) nga ora 06°°- 23°° dhe LAeq për periudhën e natës nga ora 23°°- 06°°. Aparati i përdorur për matjet e nivelit të zhurmave urbane ishte i tipit Analyser Nor 140 Datalogger me një korigjim ± 1.5 dB (A) dhe si kalibrator OSHA Tip GenRad 1562-A.

Rrëqebulli i Ballkanit fotografohet mes Alpeve magjepsëse shqiptare

Alpet e Shqipërisë së Veriut përfaqësojnë një perlë natyrore me vlera unikale për vendin tonë, madje edhe më gjerë. Ditën e sotme këto vlera u shtuan edhe më shumë pasi një nga kamerat-kurth të vendosura nga ekspertët e PPNEA’së fotografoi xhevahirin e pyjeve tona, rrëqebullin e Ballkanit (Lynx lynx spp. balcanicus). Prej disa ditësh ky ekip po realizon kontrollin e dytë të kamerave kurth të vendosura në luginën e Nikaj-Mërturit, në pjesën jugore të Alpeve, nga të cilat është vërtetuar prania e disa gjitarëve kryesorë të vendit tonë, mes tyre edhe e rrëqebullit të Ballkanit, një lloj globalisht i rrezikuar në menyrë kritike.

Sezoni i monitorimit dimër-pranverë 2017 me anë të kamerave-kurth vazhdon të na surprizojë

Sezoni i monitorimit dimër-pranverë 2017 me anë të kamerave-kurth vazhdon të na surprizojë, duke nxjerrë në pah bukurinë dhe larmishmërinë e jetës së egër në vend, veçanërisht të Malit të Munellës dhe malësisë Pukë-Mirditë. Ky sezon shënon vitin e 9-të të monitorimit të jetës së egër në vend të kryer nga PPNEA (Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit në Shqipëri). PPNEA ka ndarë me publikun fazën e tretë të fotografive të shkrepura gjatë monitorimit. Edhe në këtë sezon lloji më fotozhenik në kolazhin e fotografive është rrëqebulli i Ballkanit, një specie simbol për vendin dhe kyc për mbrojtjen e trashgimisë natyrore dhe ekosistemit në të gjithë Ballkanin jugperëndimor.

  • 1
  • 2