ndetime,

Ndërtimet në Ohër e Pogradec kërcënojnë Liqenin

Kryetari i Ohrit, Nikolla Bakraçevski nuk sheh problem në ndërtimet gjithnjë e më të shumta në bregun e liqenit. Në pyetjen e televizionit Alsat M, çfarë do bëhet me urbanizmin, Bakraçevski u përgjigj me kundër pyetje. “Cilin urbanizim? A mund të jeni më konkret që të dimë cilin urbanizim, sepse nuk e di për se bëhet fjalë. Ku ndërtohen objekte që ta dimë? Ato tashmë janë objekte të ndërtuara. Unë disa herë kam thënë se të gjitha këto projekte dhe të gjitha planet urbanistike që miratohen në nivel të Ohrit patjetër të jenë në pajtim me nevojat, normat, standardet dhe dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me ruajtjen e ambientit jetësor dhe ruajtjen e Liqenit të Ohrit”, tha Bakraçevski.