ndotja ne lumenj

Lumenj të pastër, det i pastër

Rrjeti “Ekosistemi komunikim informim mjedisor” punojnë në të gjithë Shqipërinë, për të ndërgjegjësuar komunitetet dhe bashkitë për ndotjen që vjen nga mbetjet urbane, në zonat rurale pranë lumenjve. Nga verifikimet në terren për të përditësuar aplikacionin Trash Out dhe monitorimet e pikave të reja, është konstatuar se ndotja e lumenjve nga mbetjet urbane është mjaft problematike.