ndotja nga automjetet

Ndotja nga automjetet. Hilja e automjeteve të vjetra, katalizator me qira

Një nga shkaqet e ndotjes së ajrit në Tiranë janë shkarkimet nga automjetet. Makina të vjetra që qarkullojnë në të gjitha rrugët e vendit janë të shumta. Në një vëzhgim disaditor, ne verifikuam disa nga mjetet që shkarkojnë tymra në nivele të larta.