ndotje ajri

Ndotja e ajrit shkakton vdekje të parakohshme

Specialistë të shëndetit publik deklarojnë se ekspozimi i banorëve për një kohë të gjatë në ambient të ndotur shkakton kancer në organizmin e tyre. “Në rastin konkret prania e këtyre lëndeve shkakton kancer por kjo dhe në varësi të kohëzgjajtjes më imunitetit apo dhe organizmit të secilit”, tha Arben Luzati, shef i departamentit të shëndetit dhe mjedisit, ISHP.