ndotje ajri

Ndotja e ajrit shkakton vdekje të parakohshme

Specialistë të shëndetit publik deklarojnë se ekspozimi i banorëve për një kohë të gjatë në ambient të ndotur shkakton kancer në organizmin e tyre. “Në rastin konkret prania e këtyre lëndeve shkakton kancer por kjo dhe në varësi të kohëzgjajtjes më imunitetit apo dhe organizmit të secilit”, tha Arben Luzati, shef i departamentit të shëndetit dhe mjedisit, ISHP.

Qytetet gjermane ofrojnë transport falas për reduktimin e ndotjes së ajrit

Cilësia e ajrit në Gjermani nuk është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, prandaj qeveria gjermane po merr në konsideratë transportin publik falas si një mënyrë për t’i nxjerrë njerëzit nga makinat e tyre. Gjermanët i përdorin shumë makinat, kështu që do të reduktohen emetimet e dioksidit të azotit. Ata po marrin në konsideratë gjithashtu “zonat me emetim të ulët” që do të nxisin përdorimin e makinave elektrike.