ndotjeqytet

Ndikimi i cilësisë së ajrit nga produktet e konsumit po "nënvlerësohet"

Hulumtimet amerikane kanë zbuluar se kimikatet në prodhimet e përditshme shtëpiake tani janë një kontribues kyç për ndotjen e ajrit të qytetit, duke rivalizuar disa emetime të automjeteve. Studimi, i udhëhequr nga Universiteti i Kolorados, u fokusua në të ashtuquajturat komponime organike të paqëndrueshme (VOCs). Këto janë të përfshira në produkte me baze  nafte të tilla si, pastrimi i lëngjeve dhe bojrave dhe kur ato kalojnë në ajër mund të formojnë grimca që ndikojnë në shëndet.