NGO

FORUMI EcoNord – Platformë për adresimin profesional të çeshtjeve mjedisore në Shqipëri

Shoqëria Civile është vlerësuar si platformë e veprimit vullnetar kolektiv për interesa, qëllime dhe vlera të përbashkëta në shoqëri. Për këtë arsye, fuqizimi i rolit të shoqërisë civile është objektiv i rëndësishëm i agjencive dhe organizmave ndërkombëtarë që operojnë në Shqipëri. E cilësuar si mekanizëm i përshtatshëm për të adresuar problematika dhe thithur fonde, shoqëria civile ka pësuar rritje në kapacitete