organizata mjedisore

Librazhd: Shoqata Egnatia pjesë e takimit të këshillit bashkiak të qytetit për buxhetin 2018

Në kuadër të projektit "Ekosistemi i Informim Komunikimit Mjedisor", pjesë e programit SENiOR-II, zbatuar nga REC Shqipëri dhe financuar nga qeveria Suedeze, shoqata Egnatia ndoqi nga afër mbledhjen e këshillit bashkiak për buxhetin e planifikuar për mjedisin. Në takimin me këshilltarët e bashkisë, shoqata Egnatia mori pjesë si anëtare e Rrjetit mjedisor ECIM ku bëjnë pjesë disa organizta mjedsiore: Ekolëvizja; AJMMI; Ekomjedisi; Forumi i Mendimit të Lirë; Milieukontakt International Albania; SEEP; Together for Life.

Organizatat mjedisore dalin kundër Bashkisë: Të ndalohen punimet

Një grup prej 11 organizatash mjedisore kundërshtuan sot projektin për kënd lojërash në parkun e madh të Tiranës duke dalë në konkluzionin se projekti është kryer në shkelje të procedurave mjedisore. Organizatat kërkuan pezullimin e projektit dhe dënuan dhunën e ushtruar nga Policia Bashkiake dhe Policia e Shtetit kundër aktivistëve të dielën. Paralelisht, një seancë konsultimi e thirrur nga bashkia me aktivistët protestues, doli huq. Aktivistët i thanë BIRN se bashkia i pati dërguar një ftesë mbrëmë në darkë për një takim sot.

Suedia vazhdon të mbështesë shoqërinë civile mjedisore në Shqipëri nëpërmjet REC Shqipëri

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri ka nënshkruar një marrëveshje të re me Ambasaden Suedeze në Tiranë në lidhje me mbështetjen e shoqërise civile mjedisore në Shqipëri. Kjo marrëveshje financon një program (SENiOR-II), i cili është si vazhdimësi e programit të mëparshëm për mbështetjen e shoqërisë civile mjedisore mbështetur nga Ambasada Suedeze i quajtur SENIOR–A. Bazuar mbi një marrëveshje të re tri-vjeçare, REC Shqipëri do të menaxhojë afërsisht 1.4 milionë euro për ta rishpërndarë në organizatat lokale mjedisore nëpërmjet një procesi grantdhënie.