oshc

“Konsultim me Shoqërinë Civile mbi Raportin e vitit 2015 të Komisionit Europian për Shqipërinë”

Përmbledhje e aktivitetit me Shoqërinë Civile, organizuar nga Ministria e Integrimit

Ministrja e Integrimit, znj. Klajda Gjosha, falënderoi përfaqësuesit e Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) për pjesëmarrjen në takim dhe bashkëpunimin e deritanishëm. Gjithashtu vlerësoi si të një rëndësie të veçantë opinionet, komentet mbi Raportin e vitit 2015 të Komisionit Europian për Shqipërinë, si dhe mënyrën sesi Shoqëria Civile i sheh problematikat dhe rekomandimet e këtij raporti.

Trajnim Agjencive Rajonale të Mjedisit për tërheqjen e publikut në vendimmarrje

Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit organizuan ditën e mërkurë, datë 22 shkurt 2017, në Ministrinë e Mjedisit, trajnimin me temë “Tërheqja e Publikut në Vendimmarrjen Mjedisore”. Trajnimi ishte ideuar për punonjësit e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, të cilët merren me procesin e konsultimit publik, gjithash-tu dhe për drejtuesit e Agjencive Rajonale Mjedisore. Trajnimin e hapi znj. Laura Targaj, e cila theksoi rëndësinë që ka pjesëmarrja e publikut në procesin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe në procesin e lejeve mjedisore.