panairushqimor

Panairi “Rescue food” – Kuzhinierët e ardhshëm ofrojnë alternativa për konsum të përgjegjshëm

Një panair i veçantë ushqimor është organizuar nga nxënësit e shkollës së Mesme Teknologjike “Hysen Çela”, Durrës me qëllim ndërgjegjësimin mbi konsumin e përgjegjshëm. Panairi “Rescue food” u shndërrua në një festë e veçantë që shënoi edhe përmbylljen e projektit “Nxitja e sipërmarrjes tek të rinjtë e shkollave të mesme”, me nxënësit e kësaj shkolle.