panelevoltaike

Të rinjtë informohen mbi risitë në panelet diellore dhe fotovoltaike

EcoAlbania vijon zbatimin e projektit “Së bashku – një sy për mjedisin”. Tashmë në fazën e dytë të tij, ky projekt përfshin një fushatë edukimi me të rinj të moshave, fushave të interesave dhe profesioneve të ndryshme mbi tematikat e efiçencës së energjisë, kursimit të saj, izolimit termik të ndërtesave, si dhe legjislacionit përkatës.