perfitim

Përfitime nga ripërtëritja e tokës së shkatërruar

Në të gjithë botën, një sipërfaqe më e madhe se gjithë Amerika e Jugut është shpyllëzuar, shkatërruar apo kripëzuar. Një raport i ri thotë se përmirësuar i kësaj sipërfaqe toke të shkatërruar mund të sjellë përfitime. Këto depozita uji nga kompania “Land Life” ndihmojnë që farat të mbijnë në zona të thata. Kompania “Fresh Coast Capital” përdorë vetë natyrën për të pastruar ndotjet.