perimet

Ushqimet e gjelbra mund të ndihmojnë për të pastruar industrinë e ndërtimit

Ne të gjithë kemi dëgjuar për ngrënien e perimeve, por për të ndërtuar me to? Një studim i ri nga program B-SMART nga Lancester University do të ekzaminojë efektet e përfshirjes së rrënjëve të perimeve në prodhimin e çimentos për një mënyrëë më të fortë dhe të qëndrueshme të ndërtimit. Projekti, i financiuar nga Bashkimi Europian, ka bashkuar palët e interesuara nga fushat e arsimit dhe industrive për të identifikuar “biomateriale që vijnë nga mbetjet ushqimore si një mënyrë e gjelbërt për të dizenjuar përzierje për çimento të mira për mjedisin, të zgjuara dhe me performancë të lartë.