Perrenjas

Lumi i Gashit dhe Rrajca në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s

Lumi i Gashit në Tropojë dhe Rrajca në Përrenjas me pyjet e vjetër të Ahut janë përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Në Krakow, Poloni zhvilloi punimet seanca e Komitetit të Trashëgimisë Botëror, e cila miratoi zgjatjen e trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar në Karpatet dhe rajonet e tjera të Evropës, Shqipëri, Austri, Belgjikë, Bullgari, Kroaci, Gjermani, Itali, Rumani, Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Ukrainë. Kjo zgjerim ndërkufitar i vendeve të trashëgimisë botërore të pyjeve të ahut primar të Karpateve dhe pyjeve të ahut të Gjermanisë (Gjermania, Sllovakia, Ukraina) shtrihet në 12 vende.

Prrenjas, bashkëpunim dhe investime për mjedisin

Bashkia e Përrenjasit këtë vit ka një program shumë të rëndësishëm për mjedisin. Kryebashkiakja Miranda Rira po intensifikon përpjekjet dhe po orienton objektivin e punës së saj drejt mjedisit, për një zhvillim të qëndrueshmë dhe bashkëpunim me komunitetin. Rira thotë se projektet kanë hyrë në një fazë të rëndësishme, ku më konkretisht përmendim një investim për ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza, të cilat derdhen në rezervuar.