plan operacional

Zhvillohet takimi i parë për Përgatitjen e Strategjisë Për Planin Operacional të GEF/SGP në Shqipëri

Është zhvilluar sot takimi i parë për Përgatitjen e Strategjisë Për Planin Operacional të GEF/SGP në Shqipëri, si një dëgjesë e përbashkët mes aktorëve të përfshirë në proces, ekspertëve, palëve të interesuara dhe përfaqësuesëve nga Ministria e Mjedisit, në prezencën e kordinatorit të GEF në vendin tonë, z. Arian Gaçe. REC Shqipëri përfshihet në këtë proces si lehtësues. Fokusi i takimit të sotshëm ishte përcaktimi i zonave ku duhet të kanalizohet GEF. Tematikat e përzgjedhura në këtë strategji janë: