plan urbanistik

Nevoja për qytete gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme

“Ekziston një nevojë urgjente për të transformuar zonat urbane në gjithëpërfshirëse, dhe ekologjikisht të qëndrueshme,” shkruajnë autorët James Jarvie dhe Richard Mik, të Institutit Worldwatch, në librin “A mund një bëhet një qytet i qëndrueshëm?” Qeveria favorizon grupe të vogla, të fuqishme dhe nuk është transparente, e përgjegjshme në ruajtjen e balancave shoqërore. Publikut i është mohuar qasja në informacion në lidhje me monitorimin e mjedisit. Në planifikimin e zhvillimit të qytetit, të varfërit janë të papërfaqësuar.

Plani Urbanistik - Tiranë, bonuse për termoizolimin dhe tarracat e gjelbra

Tirana është qyteti i parë që përfundon planin urbanistik dhe i paraqiti publikut vizionin e ri të studios së arkitektit Italian Boeri për zhvillim. 13 projekte strategjike që lidhen me ndërtimet, zhvillimin e qytetit, ndërtimin e institucioneve arsimore, pyllin orbital, unazat për transportin publik dhe këmbësorët janë të përfshira në këtë plan. Kryebashkiaku i Tiranës siguroi se investimet e parashikuara nuk do të bëhen duke pasur zgjedhjet e ardhshme ndërmend, por modelin që meriton brezi i ri.