produkteteqendrueshme

Pse produktet e qëndrueshme sjellin vetëm përfitime për ne

Çfarë e bën një produkt të qëndrueshëm ? Sipas Wikipedia, produktet e qëndrueshme janë ato që sigurojnë përfitime mjedisore, shoqërore dhe ekonomike ndërkohë që mbrojnë shëndetin publik dhe mjedisin gjatë gjithë ciklit të tyre, që nga marrja e lëndës së pare deri në nxjerrjen në treg. Kjo duket e kushtueshme.