program

Mjedisi në Programin Qeverisës 2017-2021

Në dokumentin zyrtar të Qeverisë për mandatin 2017-2021, mjedisi paraqitet jo vetëm si pasuri e shumëllojshme ekosistemesh, por edhe një burim ekonomie që duhet përdorur me kujdes e strategjikisht, për të cilin Qeveria shprehet të jetë e vetëdijshme për detyrimin institucional, social dhe moral për të mirëmenaxhuar dhe mbrojtur këtë pasuri kombëtare në interes të qytetarëve dhe të brezave që vijnë. Parandalimi dhe kufizimi i erozionit është i lidhur direkt me përmirësimin e kushteve të mjedisit dhe në plan afatgjatë ndikon drejtpërdrejt cilësinë e jetesës.

Prezantohet Projektbuxheti 2016 për Mjedisin

Kreu i Ministrisë së Mjedisit, ka prezantuar në Komisionin Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, Projektbuxhetin e Ministrisë së Mjedisit për vitin 2016.