prokurim i gjelber

Hamburgu ndalon kapsulat e kafesë dhe ujin në shishe si shërbime publike

Qyteti i Hamburgut është tërhequr nga të gjitha pengesat në përpjekjen për t'u bërë një model për t’u marrë shembull përsa i përket menaxhimit të mjedisit. Sipas Le Monde, qyteti i dytë më i madh i Gjermanisë ka përcaktuar një sërë rregullash të reja drastike të hartuara në një dokument të titulluar "Udhëzues për Prokurimin e Gjelbër". Teksti me një volum prej 150 faqesh zbulon në mënyrë të detajuar masat miqësore me mjedisin që duhet të vihen menjëherë në zbatim nga të gjithë ofruesit e shërbimeve publike në Hamburg.