pushtet vendor

Thirrje për Aplikim për Grante në Partneritet me Pushtetin Vendor

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit "Mbështetje për Organizatat e Shoqërisë Civile në fushën e Mjedisit në Shqipëri (SENiOR-II)", mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), hap raundin e parë të thirrjeve për aplikim për Grantet në Partneritet me Pushtetin Vendor.