pyet natyren

Ndërtesa e cila mer "Frymë" me anë të teknologjisë të fasadës pneumatike

A keni parë ndonjëherë një ndërtesë që merr frymë përmes mijëra poreve? Kjo tani mund të jetë një mundësi në sajë të “Projektit të Skanimit të Frymëmarrjes së Tobias Becker.” Bazuar në konceptin e biomimikës, teknologjia është e frymëzuar nga lëkurat organike që rregullojnë pėrshkueshmërinë e tyre për të kontrolluar rrjedhën e nevojshme të dritës, materies, temperaturës së brendshme dhe të jashtme