Rexhep Ndreu

Midis dy pronarëve të pyllit

Sa peshon pylli i familjes? Sa humbet shteti nga pylli i tij?

Ka shumë debate e komente. Përgjithësisht tenkinicenët e pyjeve të shkolluar nga shteti, argumentojnë domosdoshmërinë e shtetit pronar të pyllit. Familjet rurale e kanë ushtruar zejen e menaxhimit të drurëve në mbi 10 mijë vite, rrugë në të cilën kanë krijuar përvojë të pasur për menaxhim të qëndrueshëm të pyllit për nevoja të familjes. Shteti ka patur avantazhin e arbitrit dhe për gjenerata të tëra ka argumentuar familjen si shkatërruese të pyllit dhe veten si kompetent për të qenë pronar.