rezerve natyrore

Asnjë nga industritë më të mëdha në botë nuk do të ishin fitimprurëse nëse do të paguanin për kapitalin natyror që përdorin

Nocioni i "eksternaliteteve" është bërë i njohur në rrethet mjedisore. Ai i referohet kostove të vendosura nga bizneset që nuk paguhen nga ato biznese. Për shembull, proceset industriale mund të vendosin ndotës në ajër që rrisin kostot e shëndetit publik, por publiku, dhe jo bizneset ndotëse, paguajnë faturën. Në këtë mënyrë, bizneset privatizojnë fitimet dhe reklamojnë kostot. Edhe pse nocioni është mjaft i nevojshëm, sidomos në përfshirjen e shqetësimeve ekologjike në ekonomi, unë gjithnjë kam patur rezervimet e mia për këtë gjë.

Rezerva natyrore e lumit të Gashit ne Tropojë, nominohet si pjesë e trashegimisë natyrore botërore të UNESCO-s

Një pjesë e rezervës natyrore të lumit të Gashit ne Tropojë, për vlerat e veçanta që ajo mbart, është nominuar për të qenë pjesë e trashigimisë natyrore botërore të UNESCO-s. Për këtë qëllim ishte këtu në një vizitë studimore oficerja e IUCN-së për monitorimet e Programit të Trashëgimisë Botërore, Elena Osipova. Ajo u shoqërua nga specialistë të AdZM Kukës. Përshtypjet e saj nga kjo vizitë ishin shumë të mira dhe raporti i saj do të jetë pozitiv. Një sipërfaqe prej 1260 ha e kësaj rezerve në vitin 2017 do të miratohet si pjesë e trashëgimisë natyrore botërore.