riciklimi

Mbetjet, shoqatat kanë propozime të reja për ligjin

Janë rreth 12 shoqata civile dhe ekspertë të cilët i japë përgjigjur kryetarit të Komisionit për Veprimtaritë Prodhuese Tregtinë dhe Mjedisin Eduard Shalsi, për të dhënë opinionet në lidhje me dekretin e Presidentit nr. 9765, për ligjin e kthyer mbrapsht për mbetjet. Pjesa më e madhe e shoqatave kërkojnë që të bëhen ndryshime në përmbajtjen e ligjit. Të tjerë kërkojnë që të shtyhet në kohë miratimi i tij.