Rubik

BioBlitz Albania, orë të hapura mjedisore në Rubik dhe Përmet

Në kuadër të Programit Kombëtar për Edukim Mjedisor, gjatë muajit prill, projekti BioBlitz Albania zhvilloi orët e hapura mjedisore në qytetin e Rubikut dhe qytetin e Përmetit. Ekspertët e Ministrisë së Mjedisit bashkë me konsulentët e përzgjedhur nga UNDP-ja vijojnë rrugëtimin në shkollat 9-vjeçare të vendit, në kërkim të natyralistëve të rinj dhe kata-logimit të sa më shumë specieve të florës dhe faunës. Gjatë muajit prill, u zhvilluan orët e hapura me nxënësit e shkollës 9-vjeçare Rubik.