samitiboteroriaustrise

Fjalimi i Sekretarit të Përgjithshëm në Samitin Botëror të Austrisë

 

Jam shumë i kënaqur dhe shumë i nderuar që jam me ju të gjithë sot. Falënderoj qeverinë e Austrisë dhe R20 për promovimin e infrastrukturës së karbonit të ulët. Ne kemi nevojë për të arritur objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe për të zbatuar Marrëveshjen e Parisit dhe me ambicie të madhe, pasi objektivat që u vendosën në Paris, të gjithë e dimë, nuk do të jenë mjaft. Ne duhet të kemi një ambicie më të madhe për këtë zbatim.