SDGs

Zbatim i dobët: Vendet e pasura rrezikojnë arritjen e objektivat globale

Tre vite pas miratimit të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) nga të gjithë shtetet pjestarë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB), rezultatet e reja dhe të përmirësuara kanë treguar disa vështirësi që shtetet kanë dhe hapat që duhen marrë për të arritur SDG-të. Shumë shtete po bëjnë progres të shpejtë, por në përgjithësi ka shumë rrezik që bota të mos i arrijë këto objektiva deri në vitin 2030.